Shortcut to navigation Hlavné menu Shortcut to navigation horizontal
Kráľovský Chlmec EN

Departments of Municipality

DEPARTMENT OF ECONOMY

Contacts:


Ing. Kiss Olivér - department manager
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
č. dv. 3, III. posch.
Tel.: 056/632202, e-mail:oliver.kiss@kralovskychlmec.sk

Szepesiová Zuzana 
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
č. dv. 3, III. posch.
Tel.: 056/632202, e-mail: zuzana.szepesiova@kralovskychlmec.sk

Gáspárová Monika 
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
č. dv. 3, III. posch.
Tel.056/632202, e-mail: monik.gasparova@kralovskychlmec.sk 

Tünde Fekeová 
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
č. dv. 3, III. posch
Tel.056/632202, e-mail: tunde.fekeova@kralovskychlmec.sk

 

Szabová Agnesa 
Mesto Kráľovský Chlmec - Mestský úrad , L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,
číslo dv. 16 ., II. poschodie
tel.: 056/63 215 83, e-mail: agnesa.
szabova@kralovskychlmec.sk

 

Kunová Zuzana
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
č. dv. 4, III. posch.
Tel.056/6321238 kl. 106, e-mail: zuzana.kunova@kralovskychlmec.sk

Borčíková Tímea
Mesto Kráľovský Chlmec - Mestský úrad , L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,
číslo dv. 16 ., II. poschodie
Tel.056/6321238 – kl.114, e-mail: timea.borcikova@kralovskychlmec.sk

 

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

Contacts:

Mgr. Ildikó Molnárová – department manager
Mesto Kráľovský Chlmec , Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
číslo dv. 18, II. poschodie
Tel.: 056 / 63 215 24, 0918 684 702, e-mail.: ildiko.molnarova@kralovskychlmec.sk

Agnesa Dudášová
Kulcsárová Alexandra
Mesto Kráľovský Chlmec , Mestký úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
číslo dv. 15, II. poschodie
Tel.:056/ 63 220 76, e-mail.: agnesa.dudasova@kralovskychlmec.sk

 

Eva Bodnárová 
Mesto Kráľovský Chlmec , Mestký úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
číslo dv. 14, II. poschodie
tel. 056/63 212 68, e-mail: eva.bodnarova@kralovskychlmec.sk

Mária Majkricsová 
Mesto Kráľovský Chlmec , Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,
číslo dv. 14, II. poschodie
tel.: 056/ 63 212 68, e-mail: maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk

Zlatica Kállaiová
Mesto Kráľovský Chlmec - Mestský úrad , L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,
číslo dv. 38 ., prízemie  e-mail: zlatica.kallaiova@kralovskychlmec.sk

 

DEPARTMENT OF BUILDING AND REGIONAL DEVELOPMENT

Contacts:

Ing. Peter Simon - department manager
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
č.dv. 4, III. posch.
tel.: +421 56/632 10 92, e-mail: peter.simon@kralovskychlmec.sk

Ing. Helena Szerdiová 
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
č.dv. 4, III. posch.
tel.:+421 56/632 10 92, e-mail: helena.szerdiova@kralovskychlmec.sk

Ing. Tímea Zdibák
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
č.dv. 13, II. posch.
tel.: +421 56/628 48 01, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk

 

DEPARTMENT OF CULTURE, EDUCATION AND  

Contacts:

 Mesto Kráľovský Chlmec - Mestské kultúrne stredisko, Ul. Boľská 153/43, 077 13 Kráľovský Chlmec, tel.: 056-63 211 39

Mgr.art. Peter NÁDASDI - department manager , 0918683148,

e-mail: peter.nadasdi@kralovskychlmec.sk, peti@waterfall.sk

Gabriela TÓTHOVÁ, 0907548585

Katarína HUDÁKOVÁ, 0915870680,

e-mail: katarina.hudakova@kralovskychlmec.sk, hudak.katalin@szm.sk

Kornél BÁNYÁCSKI, 0905977151,

e-mail: kornel.banyacski@kralovskychlmec.sk, mvb1803@freemail.hu

 

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND TECHNICAL SERVICES

Contacts:

Szabó Peter – department manager
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec , č.dv. 30, I. posch.
tel.:056/63 212 38 , kl. 124, e-mail: peter.szabo@kralovskychlmec.sk


 

webygroup

Slovenská verzia
Magyar verzió
Talianska verzia

11357002

Homepage